Zasady oraz regulamin studio Facegroovin'

Przeciwwskazania

Przed podjęciem decyzji o zabiegu/ pojawieniem się w salonie sprawdź dokładnie listę przeciwskazań. To bardzo istotne z uwagi na Twoje bezpieczeństwo. Po przybyciu na miejsce, poprosimy Cię o podpisanie dokumentu o braku przeciwskazań – z troski o Twoje zdrowie nie podejmiemy się również wykonania zabiegu, jeśli zauważymy któreś z poniższej listy. Jeśli nie jesteś pewna, czy któryś z poniższych punktów Cię dotyczy – pisz do nas lub dzwoń – wyjaśnimy wszystkie wątpliwości.

Poziom skóry

– trądzik, trądzik różowaty, opryszczka
– przerwanie ciągłości skóry, rany, skaleczenia, świeże blizny
– skóra twarzy świeżo (1 tydzień) po inwazyjnych zabiegach kosmetycznych (kwasy, mezoterapia, zabiegi osoczem bogatopłytkowym, fibryną itp.)
– podrażnienia skóry, stany zapalne, alergiczne i zakaźne skóry
– poparzenie słoneczne
– stan rekonwalescencji po operacjach chirurgicznych twarzy (4 tygodnie)
– stan twarzy po zabiegu toksyny botulinowej (4-6 tygodni)
– stan twarzy po zabiegach wypełniania kwasem hialuronowym i innymi substancjami wypełniającymi (2 msc)
– stan twarzy zaraz po zabiegach nićmi rewitalizującymi PDO i PLA (2 tygodnie)
– nici liftingujące niewchłanialne i haczykowe
– rak skóry, stany przedrakowe
– guzki i zmiany skórne niewiadomego pochodzenia
– choroby skóry (między innymi łuszczyca, grzybica)
– brodawki, czyraki, liszaje
– skóra bardzo płytko unaczyniona
– bycie w trakcie leczenia dermatologicznego lub innego wpływającego na kondycję skóry, w szczególności leczenia retinoidami

Poziom organizmu

– stan pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub alkoholu
– założony aparat ortodontyczny
– świeża ekstrakcja zęba
– nowotwory i stany po ich operacyjnym usunięciu (rok od zakończenia leczenia)
– ciężki stan ogólny, infekcje, osłabienie, gorączka, stany bólowe
– choroby zakaźne – bakteryjne, wirusowe, grzybicze i pasożytnicze
– ciąża zagrożona i powyżej 7 miesiąca
– powiększone węzły chłonne
– porażenie nerwu twarzowego
– nadczynność tarczycy (nie jest przeciwwskazaniem do zabiegu, a tylko ograniczeniem do masowania szyi)
– niewydolność krążenia, nadciśnienie tętnicze, krwotoki, zakrzepica, zaawansowana miażdżyca naczyń, tętniaki
– choroby serca, rozrusznik serca
– epilepsja
– choroby psychiczne

Spóźnienia

Jeśli utknęłaś w korku lub z innych powodów wiesz, że spóźnisz się na wizytę – dzwoń do nas! Zaczekamy na Ciebie do 30 minut po umówionej godzinie, ale niestety Twój zabieg skróci się o ten czas. Z szacunku dla innych Klientek nie opóźniamy startu zabiegów w trakcie dnia. Postaraj się zawsze przyjść na zabieg na 5-10 minut przed umówioną godziną, w lobby czekają na Ciebie wygodne pufy i napoje.

Regulamin

REGULAMIN SALONU „FACEGROOVIN”
Drodzy Klienci!
W trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych przez nas usług, prosimy o zapoznanie się z regulaminem Salonu „Facegroovin’” (dalej zwanego: „Regulaminem”) przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych w Salonie „Facegroovin’” zlokalizowanym w Adgar Plaza przy ulicy Postępu 17b, Warszawa 02-676, (zwanym dalej: „Salonem”) w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę LifTone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (KRS: 0000814242).
Wszystkie usługi świadczone w Salonie mają na celu wyłącznie poprawę wyglądu, samopoczucia
i kondycji fizycznej – nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a porady udzielane przez pracowników Salonu nie są poradami lekarskimi.
Przed przystąpieniem do skorzystania z usług Salonu, tj.: masażu, ćwiczeń bądź automasażu „Facegroovin’” (zwanych dalej: „Usługami” lub „Zabiegami”), Klienci zobowiązani są do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu. Postanowienia Regulaminu wiążą Klienta od momentu dokonania rezerwacji wizyty w Salonie.
Skorzystanie z Usług Salonu jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem przez Klienta Regulaminu, bez konieczności jego podpisania.
Usługi świadczone w Salonie są wykonywane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

II. KLIENCI
Klientem Salonu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.
Osoba niepełnoletnia może skorzystać z Usług świadczonych przez Salon wyłącznie za wiedzą, wyraźną zgodą oraz w obecności rodzica.
Salon nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w Salonie.

III. REZERWACJE
W celu skorzystania z określonej Usługi lub określonego Zabiegu, należy uprzednio dokonać rezerwacji terminu: osobiście w Salonie bądź za pomocą elektronicznego systemu rezerwacji booksy (za pośrednictwem strony www lub poprzez aplikację).
Salon pobiera przedpłatę w formie kaucji w wysokości 60% ceny (środki są blokowane, a następnie pobierane z konta) za Zabiegi oraz Usługi świadczone w Salonie.
Rezerwacji na Zabiegi i Usługi dokonać można jedynie poprzez serwis rezerwacyjny Booksy. Warunkiem skutecznego zarezerwowania wizyty w Salonie jest wpłata kaucji w serwisie rezerwacyjnym Booksy w ciągu 24 h od rezerwacji wizyty. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty w ciągu 24 h od rezerwacji wizyty bądź nieotrzymaniu potwierdzenia wykonania przelewu (dopuszczalne jest wysłanie potwierdzenia dokonania przelewu na adres mailowy: salon@facegroovin.com) rezerwacja zostaje anulowana.
Istnieje możliwość zmiany terminu Zabiegu na minimum 24 h przed planowaną wizytą, po uprzednim powiadomieniu Salonu oraz uzgodnieniu nowego dostępnego terminu.
W takim przypadku wpłacony wcześniej zadatek zostaje zaliczony na poczet kolejnej rezerwacji wizyty w nowo ustalonym terminie.
W przypadku rezygnacji z Zabiegu na minimum 24 h przed planowanym terminem wpłacony zadatek podlega zwrotowi. Zadatek może być zwrócony tylko na konto bankowe, z którego został wpłacony, lub poprzez system rezerwacyjny booksy jeśli w takiej formie był wpłacony.
Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu z jednoczesną zmianą terminu wizyty w możliwie najwcześniejszym wolnym terminie bądź możliwość dokonania nowej rezerwacji w późniejszym dogodnym dla Klienta terminie, o czym Klienci zostaną poinformowani. W przypadkach losowych i nagłych, niezależnych od Salonu, Zabieg może być odwołany w dniu wizyty. W pozostałych przypadkach Klienci zostaną poinformowani o odwołaniu wizyty, co najmniej na 24 h przed planowaną wizytą.

IV. CENNIK I PŁATNOŚĆ
Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonany Zabieg bądź wykonaną Usługę zgodnie
z Cennikiem.
Cennik jest dostępnym w siedzibie Salonu, na stronie internetowej pod adresem facegroovin.com oraz w aplikacji booksy.com.
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66
§ 1 Kodeksu Cywilnego. Salon zastrzega sobie prawo do jego zmiany.
Klient za wykonany Zabieg może dokonać płatności: gotówką, kartą płatniczą bądź za pomocą Vouchera.
Salon zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych akcji promocyjnych na Zabiegi oraz Usługi świadczone w Salonie, których zasady zostaną każdorazowo określone poprzez podanie ich do publicznej wiadomości.
Promocje oraz rabaty udzielane Klientom nie łączą się.

V. VOUCHER
Klient może dokonać zakupu Vouchera o różnej wartości kwotowej wyrażonej w złotych polskich.
Klient może dokonać zakupu Vouchera: osobiście w Salonie, za pomocą mediów społecznościowych bądź poczty elektronicznej. W sytuacji zakupu Vouchera
w inny sposób niż osobiście w Salonie, Voucher zostanie przesłany Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient może domagać się doręczenia Vouchera za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej za dodatkową opłatą równą kosztowi przesyłki.
Voucher uprawnia Klienta bądź osobę trzecią, która otrzymała Voucher, do zapisania się na dowolnie wybrany przez siebie Zabieg zgodnie z zasadami Regulaminu.. Podczas rezerwacji terminu wizyty należy podać kod/numer vouchera..
W przypadku, gdy cena Zabiegu bądź Warsztatu jest wyższa niż wartość Vouchera, Klient zobowiązany jest dopłacić kwotę w wysokości różnicy pomiędzy ceną Zabiegu a wartością Vouchera.
W przypadku braku anulowania rezerwacji Zabiegu/Usługi w ramach Vouchera drogą e-mailową lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, Voucher zostaje uznany za zrealizowany z uwagi na okoliczność gwarancyjnego charakteru rezerwacji terminu Usługi.

VI. KARTA KLIENTA
Przed skorzystaniem z Zabiegu bądź Usługi w Salonie należy obowiązkowo zapoznać się
i dokładnie wypełnić kartę Klienta weryfikującą stan zdrowia Klienta oraz zawierającą listę przeciwskazań do przeprowadzenia Zabiegu (zwaną dalej: „Kartą Klienta”), której wzór opublikowany jest na stronie internetowej pod adresem: facegroovin.com oraz udostępnianą Klientowi na każdą prośbę. Karta Klienta pozwala ustalić, czy stan zdrowia Klienta, jego tryb życia oraz przebyte bądź istniejące obecnie choroby nie stanowią przeciwskazań do wykonania Zabiegu/Usługi, a także nie stwarzają ryzyka wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych.
Złożenie przez Klienta w ramach Karty Klienta oświadczenia o braku występowania u niego przeciwskazań do przeprowadzenia Zabiegu jest równoznaczne z potwierdzeniem, że u danego Klienta nie występują żadne przeciwskazania do wykonania Zabiegu/Usługi. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do posiadania przeciwskazań, należy skonsultować się z pracownikiem Salonu, a w razie potrzeby bądź zalecenia przez pracownika Salonu – z lekarzem specjalistą.
Wyłączną odpowiedzialność za niepoinformowanie o występowaniu przeciwskazań do wykonania Zabiegu ponosi każdorazowo Klient.
Przyjście na Zabieg w sytuacji posiadania oczywistych przeciwskazań do jego przeprowadzenia, skutkuje każdorazowo odmową wykonania określonego Zabiegu. (Zadatek nie podlega wówczas zwrotowi, chyba że 24 h przed planowanym terminem wpłacony zadatek podlega zwrotowi).

VII. ZASADY ŚWIADCZENIA ZABIEGÓW/ USŁUG
Przed rozpoczęciem Zabiegu, pracownik Salonu każdorazowo na podstawie informacji podanych przez Klienta w Karcie Klienta, przeprowadza z Klientem wywiad dotyczący Jego stanu zdrowia, prowadzonego trybu życia oraz przebytych bądź istniejących chorób.
Przed przystąpieniem do wykonania Zabiegu/Usługi, pracownik Salonu powiadamia Klienta o możliwych do osiągnięcia efektach, określonych zaleceniach pozabiegowych, pielęgnacji domowej, indywidualnym planie działania po Zabiegu – jeżeli zawiera się on
w ofercie określonego Zabiegu (zwanych dalej: „Zaleceniami”) oraz skutkach ubocznych, jakie mogą mieć miejsce bezpośrednio po Zabiegu/w określonym czasie po Zabiegu. Po zaznajomieniu Klienta z ww. informacjami, wypełnieniu przez Klienta Karty Klienta, oraz stwierdzeniu, że nie istnieją żadne przeciwskazania, Zabieg może zostać wykonany.
Klient zobowiązany jest każdorazowo powiadomić pracownika Salonu o wszelkich dolegliwościach, które jego zdaniem mogą stanowić przeciwskazanie do przeprowadzenia Zabiegu, jeżeli nie zostały one uwzględnione w Karcie Klienta.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości/bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, pracownik Salonu ma prawo odmówić jego wykonania.
Pracownik Salonu odmówi wykonania Zabiegu, w sytuacji uzasadnionego podejrzenia pozostawania przez Klienta pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź innego rodzaju takich środków.
W trakcie trwania Zabiegu, Klient obowiązany jest każdorazowo powiadomić pracownika Salonu o pogorszeniu się swojego samopoczucia, dyskomforcie bądź wystąpieniu jakichkolwiek innych dolegliwości, które pojawią się podczas wykonywania Zabiegu a także jakichkolwiek innych zastrzeżeniach co do Zabiegu. Naruszenie tego obowiązku skutkować będzie brakiem możliwości uwzględnienia reklamacji co do takiej okoliczności.
Klient nie może posiadać w trakcie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii na ciele.
Bezpośrednio przed Zabiegiem, w trakcie jego wykonywania oraz bezpośrednio po zakończeniu Zabiegu, Salon na podstawie uprzednio wyrażonej przez Klienta zgody lub zgód, o których mowa w formularzu „ZGODA NA UTRWALANIE ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU” robi Klientowi zdjęcia, które są następnie wykorzystywane zgodnie z zakresem określonym w zgodzie, tj. odpowiednio: w celu możliwości oceny przez Klienta efektów wykonywanych Zabiegów; na potrzeby rozpoznania przez Salon ewentualnej reklamacji ze strony Klienta. Niewyrażenie przez Klienta zgody na jego fotografowanie na potrzeby rozpoznania przez Salon ewentualnej reklamacji ze strony Klienta wyłącza możliwość złożenia i rozpoznania przez Salon reklamacji Klienta. Niezależnie od powyższego, w przypadku zamiaru utrwalenia i wykorzystania przez Salon w formie fotografii lub materiałów video wizerunku Klienta dla celów marketingowych, promocyjnych i reklamowych prowadzonej przez Salon działalności gospodarczej, konieczne jest uzyskanie przez Salon dodatkowej pisemnej zgody Klienta na nieodpłatne i bezterminowe utrwalenie oraz wykorzystanie wizerunku Klienta w formie i dla celów, o których w poprzednim zdaniu.

VIII. PUNKTUALNE ROZPOCZYNANIE ZABIEGÓW
Na zarezerwowany zabieg Klient powinien zgłosić się co najmniej 10 minut przed umówioną godziną w celu wypełnienia Karty Klienta oraz przygotowania się do Zabiegu.
Umówiona godzina jest godziną rozpoczęcia Zabiegu.
W przypadku spóźnienia się na umówiony Zabieg, Salon zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu wykonywania Zabiegu, odpowiednio o czas spóźnienia Klienta.
W przypadku spóźnienia powyżej 30 minut, Salon zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
W przypadku opóźnienia rozpoczęcia Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, zabieg zostanie wykonany zgodnie z czasem, a żaden z etapów Zabiegu nie zostanie skrócony.

IX. REKLAMACJE
Wszystkie Zabiegi oraz Usługi świadczone w Salonie są wykonywane na najwyższym poziomie, według najlepszej wiedzy i umiejętności pracowników Salonu.
Klient ma prawo do złożenia reklamacji odnośnie sposobu wykonania Zabiegu/Usługi lub jego efektów, w terminie 30 dni od jego wykonania bądź niezwłocznie w przypadku wystąpienia niepożądanych efektów po Zabiegu.
Reklamacje należy składać osobiście w Salonie. Dopuszcza się złożenie reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku złożenia reklamacji w formie mailowej (wymagana jest następcza wizyta Klienta w Salonie w terminie 7 dni w celu dokonania oceny reklamacji odnośnie sposobu wykonania Zabiegu/Usługi lub jego efektów.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni liczonych od daty wpływu zgłoszenia reklamacyjnego do Salonu.
W przypadku uznania reklamacji Salon dokona zwrotu ceny Zabiegu/Usługi.
W przypadku nieuznania reklamacji przez Salon, Klientowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Salon nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie rzeczy pozostawione przez Klienta bez nadzoru.
Salon nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju okrycia wierzchnie, pozostawione poza miejscami do tego przeznaczonymi.
Wykonanie Zabiegu/Usługi nie jest gwarancją wystąpienia widocznych efektów z uwagi na indywidulną/niemożliwą do przewidzenia reakcję organizmu. Salon nie ponosi odpowiedzialności za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego, jeżeli Zabieg został wykonany w należyty sposób, nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
Salon nie ponosi odpowiedzialności za brak pożądanych przez Klienta efektów, w sytuacji niezastosowania się przez Klienta do Zaleceń pracownika Salonu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszystkie osoby znajdujące się na ternie Salonu są zobowiązane stosować się do postanowień Regulaminu, zaleceń pracowników Salonu oraz wszelkich zasad porządkowych obowiązujących w Salonie, a niewynikających bezpośrednio z treści Regulaminu, w szczególności umieszczonych na tablicach informacyjnych oraz w Recepcji.
Regulamin dostępny jest w Salonie oraz na stronie internetowej pod adresem www.facegroovin.com.
Salon zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Nowe postanowienia Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania w siedzibie Salonu oraz na stronie www.facegroovin.com.
Każdy Klient ma prawo do wglądu do Regulaminu oraz Cennika.
W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ogólne Kodeksu Cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2021r.

Zapisz się już teraz!